ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ DAN. MÜH. MÜŞ. TİC. LTD. ŞTİ
SAM-ÇEV
ANA SAYFA KURUMSAL HİZMETLERİMİZ PORTFÖY İLETİŞİM
Hizmetlerimiz
Çevre Danışmanlık Hizmetlerimiz
Atık Yönetimi
Cevresel Etki Değerlendirilmesi (ÇED)
Atıksu Arıtma Projeleri
ISO 14001
ISO 9001
OHSAS 18001
Tehlikeli Atık Bertaraf, Geri Kazanım
Ambalaj Atığı Toplama Ayırma Lisansı
Deşarj İzni
Hava Kirliliği
Gürültü
ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Kalite anlayışının gelişimi, karlılığın, verimliliğin ve pazar payının artması, etkin bir yönetim, maliyetin azalması, çalışanların tatmini, kuruluş içi iletişimde iyileşme, tüm faaliyetlerde geniş izleme ve kontrolü, iadelerin azalması, müşteri şikâyetinin azalması, memnuniyetin artmasını sağlayan, ulusal ve uluslararası düzeyde uygulanan bir yönetim sistemi modelidir. Müşteri Odaklılık: Kuruluşlar, müşterilerine bağımlıdır. Müşterilerinin ihtiyaçlarını iyi anlamalı, müşteri şartlarına uymalı ve beklentilerinin üzerine çıkmak için çaba göstermelidir. Liderlik: Liderler organize eder, yön ve amaç birliğini belirlerler. Lider firma içerisinde öyle bir ortam kurmalı ve devam ettirmelidir ki insanlar kuruluşun hedeflerinin başarılmasında tam olarak katılabilmeli ve hedefe kilitlenebilmelidir. Çalışanların Katılımı: Her seviyedeki insan kuruluşun bir değeridir ve tam katılımları ile kabiliyetleri kuruluşun çıkarları için verimli bir şekilde kullanılabilir. Proses Yaklaşımı: Faaliyetler ve ilişkili kaynaklar bir proses olarak yönetildikleri zaman başarılı sonuçlar çok daha etkin olarak gerçekleştirilebilir. P; Planla, Hedefleri & Prosesleri Belirle, U; Uygula, Prosesleri Uygula; K; Kontrol Et, İzle & Ölç; İ; İyileştir, Sürekli İyileşme Sağla. Yönetime Sistem Yaklaşımı: Birbirleri ile ilişkili proseslerin Sistem olarak belirlenmesi, anlaşılması ve yönetilmesi kuruluşları etkinliklerini sağlar ve hedeflerin gerçekleştirilmesinde verimlilik sağlar. Sürekli İyileştirme: Kuruluşun bütün performansının sürekli iyileştirilmesi konusu kurumun kalıcı bir hedefi halinde olmalıdır. İyileşme: ürünün özellik ve karakteristiklerinin artırılması ve/veya bunları üretmek ve dağıtmak için kullanılan proseslerin etkinliğinin ve verimliliğinin artırılması demektir. Karar Vermede Gerçekçi Yaklaşım: Etkili kararlar veri ve bilginin analizine dayanacak şekilde kullanılmalıdır. Karşılıklı Çıkara Dayalı Tedarikçi İlişkileri: Bir kuruluş ve tedarikçisi birbirine bağımlıdır ve bir değer oluşturma konusunda kabiliyetleri artırmak için karşılıklı çıkarları var olup bu kapsamda verimli ilişkiler kurulmalıdır.
Sayfalar : 1
Copyright © 2012 - www.samcev.com - Tüm Hakları Saklıdır Designed By - Side Bilişim